SBO Diekmaat is:

- een speciale school voor basisonderwijs in Neede,

- een actieve school met een regionale functie,

- een resultaatgerichte school met een visie,

- een adaptieve school voor leerlingen met specifieke ondersteunings-en begeleidingsbehoefte,

- maar vooral een mooie school met leuke leerlingen en prettig personeel.

Jaarvergadering Ouderraad en klassikale informatieavond

Op 18 september (aanvang 19.30 uur) staat de jaarvergadering van de ouderraad op de agenda. Aansluitend op de jaarvergader...

Vakantierooster 2017-2018

herfstvakantie 23-10-2017 tot en met 27-10-2017 kerstvakantie 25-12-2017 tot en met 05-01-2018 voorjaarsvakantie 26-02-201...

20-02-2017 Informatieve ouderavond.

Op maandagavond 20 februari hebben we een informatieve ouderavond gehouden op school. Ouders konden zich intekenen voor ve...