SBO Diekmaat is weer begonnen

Maandag 26 augustus zijn de leerlingen en het team met veel energie en enthousiast het schooljaar 2019-2020 begonnen. Samen met de leerlingen, de ouder(s) en verzorger(s) is het doel er weer een goed schooljaar van te maken. Iedereen daarbij veel succes gewenst.

De leerlingen hebben een brief ontvangen met veel praktische infiormatie. U kunt de brief nog eens nalezen bij de paragraaf Diekpraat.

Naar het overzicht