Studiebijeenkomst kan toch doorgaan, maar dan anders!

Op 24 maart zouden alle leerlingen van SBO Diekmaat en Da Vinci Berkelland een vrije dag hebben in verband met een studiebijeenkomst van het team. Ondanks het coronavirus en alle maatregelen die daarbij horen is de bijeenkomst toch doorgegaan: iedereen kon deelnemen achter de laptop vanuit huis. Veel meer dan 1,5 meter afstand, met een externe adviseur van Expertis, mevr. M. Espeldoorn.

Door alles wat nu niet door kan gaan, worden mensen vindingrijk. Digitaal overleggen en een powerpoint presentatie doornemen is gelukt met een grote groep deelnemers. De kans op vertraging in de zoektocht naar een nieuwe rekenmethode is hierdoor aanzienlijk kleiner geworden. De groepsleerkrachten zijn nu bezig met het voorbereiden van proeflessen uit 2 nieuwe rekenmethoden. 

Wanneer de scholen weer starten, kunnen leerkrachten en leerlingen, meteen aan de slag!

Naar het overzicht