SBO Diekmaat is:

- een speciale school voor basisonderwijs in Neede,

- een actieve school met een regionale functie,

- een resultaatgerichte school met een visie,

- een adaptieve school voor leerlingen met specifieke ondersteunings-en begeleidingsbehoefte,

- maar vooral een mooie school met leuke leerlingen en prettig personeel.

Aangepast protocol 'Herstart onderwijs onderwijs SBO Diekmaat - Da Vinci Berkelland'

Na 2 weken onderwijs is het protocol 'Herstart onderwijs SBO Diekmaat - Da Vinci Berkelland' op een aantal punten aangepast.

Maandag 11 mei gaan we weer beginnen!

Maandag 11 mei gaan de leerlingen van SBO Diekmaat en Da Vinci Berkelland weer volledig (alle dagen van de week) naar scho...

Vakantierooster 2020-2021

Het vakantierooster 2020-2021 is definitief vastgesteld na instemming door de Medezeggenschapsraad SBO Diekmaat herfstvaka...