SBO Diekmaat is:

- een speciale school voor basisonderwijs in Neede,

- een actieve school met een regionale functie,

- een resultaatgerichte school met een visie,

- een adaptieve school voor leerlingen met specifieke ondersteunings-en begeleidingsbehoefte,

- maar vooral een mooie school met leuke leerlingen en prettig personeel.

Kans voor een Kind

SBO Diekmaat is een Kans voor een Kind school. Voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken door welke omstan...

Sinterklaasfeest op SBO Diekmaat

Dinsdag 4 december heeft SBO Diekmaat het Sinterklaasfeest gevierd. Het was die ochtend erg spannend voor alle kinderen va...

ANWB Streetwise

Op 13 september hebben alle leerlingen van SBO Diekmaat deelgenomen aan de verkeerslessen van ANWB Streetwise.