Psycho educatie

SBO Diekmaat hecht eraan leerlingen verder te brengen, niet alleen in hun leerontwikkeling, maar ook sociaal-emotioneel.
Op weg naar een optimale zelfstandigheid en autonomie, binnen de mogelijkheden van de leerling. De Diekmaat plant gedurende het schooljaar twee themaweken waarin aandacht wordt geschonken aan psycho educatie.

 

Weet jij wat het is om anders te zijn?

SBO Diekmaat onderscheidt zich van andere scholen onder meer door het “pedagogisch klimaat”. Dat wordt voor een belangrijk deel bepaald doordat leerlingen in hun “anders zijn” ervaren dat zij geen eenling zijn op school, maar dat iedere leerling zijn sterke en zwakke kanten heeft. Onderling begrip en respect vormen de basis van de omgang van personeel, leerlingen en ouders met elkaar. Kinderen gedijen daardoor beter en kunnen zich vanuit deze veilige basis naar hun mogelijkheden ontwikkelen.

Al onze leerlingen hebben wel een klasgenoot, vriendje, broertje of zusje die anders is. Ook voor onze leerlingen onderling geldt: kennis is de sleutel tot begrip. Daarom werken wij in midden- en bovenbouw met lesmodules rondom het thema “Weet jij wat het is om anders te zijn?” Door middel van toegankelijke lesstof en leuke oefeningen wordt uitgelegd hoe het is om een aandoening, beperking, een leerstoornis als dyslexie, ADHD of autisme te hebben. Op een speelse manier wordt zo begrip en respect gekweekt voor kinderen die zich anders gedragen en reageren of meer moeite hebben met de alledaagse dingen. Tevens wordt aandacht besteed aan de sterke kanten van de leerlingen. Een klasgenootje met ADHD is bijvoorbeeld ook vaak heel vrolijk, spontaan en blinkt uit in creatieve ideeën. Het vriendje met autisme kan misschien goed leren of weet veel over een bepaald onderwerp. Deze lesmodule laat de leerlingen ontdekken hoe je jezelf en/of kinderen die anders zijn beter kunt begrijpen en hoe je ze kunt helpen. Voor alle kinderen geldt immers dat ze goed zijn in heel veel dingen en dat ze sommige dingen moeilijk vinden. En alle kinderen willen graag dat anderen hen begrijpen en aardig vinden.