School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)

Goed gedrag kun je leren!

 

Het team van SBO Diekmaat heeft het 3-jarig SWPBS scholingstraject gevolgd. SWPBS is een werkwijze om op een uniforme, positieve manier met gedrag van kinderen om te gaan. We oefenen gewenst gedrag en belonen dat direct en op een positieve manier. Op deze pagina kunt u wat meer lezen over de inhoud van deze aanpak.

Het team van SBO Diekmaat heeft 3 basiswaarden benoemd. Dit zijn waarden die we voor de school, voor de kinderen en voor het team belangrijk vinden; namelijk veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.
We willen graag een veilige school zijn, zowel fysiek als mentaal. We vinden het respecteren van elkaar en elkaars (on)mogelijkheden heel belangrijk en verantwoordelijkheid hebben we gekozen om leerlingen eigenaar te maken van hun eigen gedrag.

Bij elk van deze waarde hebben we verwachtingen op het gebied van gedrag geformuleerd. Welk gedrag verwachten we van kinderen in de algemene ruimtes in/om de school (op het plein, in de gang, in de toiletten, in de kleedkamer, bij/naar de bussen)? En vervolgens hebben we die gedragsverwachtingen visueel gemaakt. Hieronder ziet u een voorbeeld van één van de posters.

 


 


De posters hangen in de hele school en zo kunnen kinderen zien welk gedrag er op een bepaalde plek  wordt verwacht. In de groep staat elke week een andere algemene ruimte centraal en wordt in een gedragsles de gedragsverwachting voor die ruimte geoefend.
Wanneer een personeelslid kinderen ziet die voldoen aan de gedragsverwachting, kan hij/zij beloningsmunten uitdelen. Dit is een positieve stimulans om de volgende keer weer dit gedrag te laten zien.


      


De munten worden door de kinderen verzameld in een buis, en met de hele groep wordt gespaard voor een groepsbeloning bij een afgesproken aantal munten (bijvoorbeeld: wij spelen 15 minuten buiten als we 30 munten hebben gespaard).

SBO Diekmaat heeft een respectprotocol en in lessen wordt aandacht geschonken aan pestpreventie. Elk schooljaar wordt door de oudste leerlingen deelgenomen aan het veiligheidsonderzoek.