Logopedie op SBO Diekmaat

Aan de school is één parttime logopediste verbonden. De beschikbare uren logopedie worden ingezet door logopedie in de groep te geven. In samenwerking met de groepsleerkracht wordt door de logopediste gewerkt aan de taalontwikkeling en de communicatieve vaardigheden van het kind. Regelmatig krijgen de kinderen een oefenschrift mee naar huis, met als doel dat er thuis ook geoefend kan worden. Dit is erg belangrijk voor het te behalen resultaat. Op verzoek van de zorgcoördinator kan er bij een leerling incidenteel een screening van de spraak-taalontwikkeling worden uitgevoerd. Doordat de logopediste op SBO Diekmaat slechts een beperkt aantal leerlingen kan behandelen wordt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) het kind doorverwezen naar een privé logopedist. De hieraan verbonden kosten worden veelal vergoed door de zorgverzekeraar.