Missie en visie

SBO Diekmaat is een openbare school voor speciaal basisonderwijs (SBO) voor kinderen van 4 t/m 13 jaar met leer- en/of gedragsproblemen die op een reguliere basisschool geen passend onderwijs- of ondersteuningsaanbod kunnen krijgen.

De school behoort tot de stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord-Oost Achterhoek (OPONOA). De stichting bestaat uit vijftien reguliere basisscholen en de Diekmaat voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Berkelland en Groenlo.

Het onderwijs op SBO Diekmaat is gericht op het bieden van maximale ontplooiings-kansen voor alle kinderen. De school wil een bijdrage leveren aan de opvoeding van kinderen tot gelukkige en zelfstandige volwassenen die stevig en met zelfvertrouwen in de maatschappij staan.

Dit doet de school door voor iedere leerling de specifieke onderwijsbehoeften te analyseren en de onderwijsleeromgeving zo in te richten dat een leerling tot optimale leer-en sociaal-emotionele ontwikkeling komt.

Voor SBO Diekmaat zijn de basisbehoeften relatie, autonomie en competentie belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. In de visie van school is de interactie tussen leerlingen en leerkracht en leerlingen onderling gericht op succeservaringen. Het streven naar minimale afhankelijkheid en maximale zelfstandigheid is een uitgangspunt in ons onderwijs.

Het kind ontwikkelt zich optimaal door gedifferentieerde instructie op het gebied van tempo, aanleg, leerstijl en aanbod. Verder biedt de school een veilige, overzichtelijke en uitdagende leeromgeving waarin ieder kind zich gewaardeerd voelt.

Het team van SBO Diekmaat ondersteunt en begeleidt elkaar bij het uitvoeren en bewaken van doorgaande leerlijnen, waarin het leren van elkaar een belangrijke rol speelt.

Door een gericht scholingsbeleid wordt de deskundigheid en expertise van het personeel vergroot om optimaal tegemoet te kunnen komen aan de begeleidingsbehoeften van de leerlingen.

De visie van SBO Diekmaat wordt met een slogan en bijpassende illustratie gevisualiseerd:

maak er zo'n dag van!

voor jezelf 

voor elkaar

voor je omgeving