Bewegingsonderwijs

Plezier beleven aan bewegen staat voorop bij ons bewegingsonderwijs. Door veel succeservaringen op te doen en te werken in een positieve sfeer proberen we het zelfvertrouwen van onze leerlingen te vergroten. 

Elke groep op de Diekmaat heeft minstens 3 keer per week een gymles. De midden- en bovenbouwleerlingen zonder diploma, gaan 1 keer per week zwemmen. Bij het zwemmen streven we naar het behalen van het A diploma.

Op de Diekmaat maken we gebruik van twee zalen, het speelleerlokaal voor de jongste leerlingen en een eigen gymzaal voor de oudere leerlingen. 

In het speelleerlokaal werken we volgens de methode "Basislessen Bewegingsonderwijs in de speelzaal. Bewegen op muziek, een spel spelen en een toestelles komen  aan de orde. We werken veel in groepjes, wat de mogelijkheid biedt tot differentiatie. De lessen zijn door het aanbieden van verschillende opstellingen afwisselend en bovendien biedt het werken met groepjes goede mogelijkheden om kinderen zelfstandig te leren samenwerken. 
In de gymzaal werken we volgens de methode "Basislessen bewegingsonderwijs". Wekelijks is er een spel-, toestel- en pleinles. In de pleinles worden de spelen voorbereid die later in de pauze tijdens het begeleid spelen worden gespeeld. In de gymzaal wordt veel in vakken gewerkt. Door het spelen en werken in kleine groepen wordt er intensiever en beter bewogen dan in een grote groep. Deze manier van werken sluit goed aan op de bewegingslessen in de onderbouw. Goede samenwerking en een bepaalde mate van zelfstandigheid zijn hierbij van groot belang. 

Ieder jaar hebben we op de Diekmaat stagiaires bewegingsonderwijs. Ze komen van verschillende opleidingen zoals het ROC van Twente, het Graafschap College of van een HBO opleiding vakleerkracht bewegingsonderwijs (ALO of KALO).

We werken op de Diekmaat met een beweegteam. Alle zaken rondom bewegen en spelen komen tijdens de bijeenkomsten van dit team aan de orde. Het beweegteam bestaat uit de pleincoördinator, de twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs, de stagiaires en drie leerkrachten uit onder-, midden- en bovenbouw. 

 

 

                              

 

 

                                           

Harriët van der Duim

Jackie van Osta