OPONOA presenteert met trots het strategisch beleidsplan 2023-2027 'Veelbelovend'

'Kinderen zijn de toekomst' is een bekende uitspraak en dat geldt zeker voor nu. Het is waar we ons voor inzetten, voor onze kinderen en hun toekomst. Ers is door ouders, leerlingen en medewerkers veel energie gestoken in het meerjarig strategisch beleidsplan. Met deze strategie als basis wille nwe bijdragen aan een veelbelovende toekomst voor onze kinderen. Dit plan geeft daarbij weer waar we met elkaar aan willen werken de komende jaren.

Een richting die elke school verder concretiseert in de eigen schoolomgeving, maar ook een richting die ons collectief de weg wijst in verder te zetten stappen. Veelebelovend!

Klik voor de PDF-versie op de afbeelding van het strategisch beleidsplan.