SBO Diekmaat is “Kans voor een Kind-school”! 

De stichting Kans voor een Kind vervult individuele wensen van kinderen uit Twente en Noord-Oost Achterhoek. Deze kinderen kunnen in veel gevallen “een extra steuntje in de rug” goed gebruiken vanwege een lichamelijke- of psychische ziekte dan wel sociale- of maatschappelijke omstandigheden.

De kinderen die in aanmerking komen om een wens vervuld te zien worden hebben het dus door verschillende omstandigheden en/of ziekte niet makkelijk. Vaak hebben ze geen uitzicht op een spoedige verbetering van hun situatie. Natuurlijk hebben ook deze kinderen recht op geluk.

Stichting Kans voor een Kind wil aan dat geluk bijdragen door een hartenwens in vervulling te laten gaan en daarmee, ook al is het maar tijdelijk, hun ogen weer te laten stralen.

De doelstelling van de stichting wordt bereikt door het realiseren van projecten die vanuit de stichting zelf worden geïnitieerd dan wel door derden worden aanbevolen. Projecten houden niet altijd in het direct bieden van financiële hulp om een bepaald doel te realiseren, maar kunnen ook bestaan uit hulp en steun in natura. Er is, een aantal projecten daargelaten, geen vaste jaarplanning omdat kinderleed zeer plotseling kan ontstaan en daarmee ook de behoefte aan acute hulp. 

Het ingezamelde geld komt in beginsel voor 100% ten goede aan kinderen uit Twente en Noord-Oost Achterhoek die hulp nodig hebben. De Stichting Kans voor een Kind zamelt jaarlijks geld in door middel van het organiseren van een Beniefietavond met een veiling van gesigneerde sportartikelen, kunst, arrangementen etc. Daarnaast worden doorlopend op vele andere manieren geld ingezameld onder meer via IBAN NL31 RABO 0142071420. Openbaarheid en transparantie zijn daarbij de uitgangspunten. 

Ieder schooljaar zullen de hartenwensen van enkele Diekmaat-kinderen worden vervuld. Voor meer informatie zie de website: www.kansvooreenkind.nl