Weerbaarheids training  op de Diekmaat

Hier ziet u een uitzending over Rots- en watertraining, uitgezonden op 29-7-2014

Wat is weerbaarheid?

Weerbaar zijn betekent in staat zijn om tegenstand te bieden. We komen elke dag in allerlei situaties terecht waarin we tegenstand moeten of willen bieden. We gebruiken onze stem, gezichtsuitdrukking, houding, beweging en taal om te laten zien wie we zijn, wat we willen en hoe we met onze omgeving contact willen hebben.
Weerbaar zijn betekent laten zien wie je bent. En daarvoor moet je stevig in je schoenen staan en voor jezelf opkomen. Weerbaar zijn betekent keuzes maken. In wezen is elk gedrag een keuze waar we meer of minder de baas over zijn. Kinderen laten ontdekken dat hun gedrag een keuze is, ze laten zien dat er verschillende keuzes zijn en dat zij de baas zijn over die keuze, is waar weerbaarheidstraining voor kinderen om draait.
Bewust kiezen kan alleen als er rust is. Rust in je hoofd, omdat je weet welke keuzes je tot je beschikking hebt. Het vraagt oefening en het leren kennen van wat je kunt en wilt. Zo bouw je zekerheid op over wie je bent en wat jouw vermogens zijn. Maar er is ook rust nodig om te durven vertrouwen. Rust in je buik, waar je voelt of iets goed is of niet. Vertrouwen in jezelf en je omgeving en weten wie je bent en wat je wilt bereiken, geven rust om te kunnen kiezen. Ook dit proces van bewustwording hoort binnen de weerbaarheidstraining.
In een groep samenwerken aan weerbaarheid geeft ruimte aan ieder individu om eigen keuzes te maken. Als groep kun je dan komen tot een gezamenlijke keuze voor een plezierige groep, waarmee ieder lid zich verbindt en waarin ieder individu een eigen rol en verantwoordelijkheid heeft.


Rots en Water

Op de Diekmaat worden weerbaarheidstrainingen gegeven aan de hand van de methode Rots en Water. Deze trainingen worden gegeven door de vakleerkracht bewegingsonderwijs Harriët van der Duim. Zij is een gecertificeerde Rots en Water trainer.

Meer info: Ga naar de website