De groepen 3 t/m 8 op SBO Diekmaat in het schooljaar 2021-2022:

groep 3         juf Noëlle en juf Ineke

groep 4a       juf Wendy

groep 4b       juf Joyce en juf Petra

groep 5         juf Jacqueline en juf Mirjam

groep 6         juf Stella

groep 6a-7a juf Charlaine en juf Kristi

groep 6b-7b meneerJesse

groep 7a- 8  juf Angelique en juf Linda 

groep 8b     juf Marlien

 

Vanwege het naleven van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG privacy wetgeving) worden er geen groepsfoto's, foto's en/of verslagen van activiteiten door leerlingen op de website van SBO Diekmaat geplaatst.

Wat we allemaal in de groep doen, is door ouder(s)/verzorger(s) te lezen op Parro! 
Parro is niet alleen op je mobiele telefoon te bekijken, maar ook op de computer. Parro van een groep is alleen toegangkelijk voor ouder(s)verzorger(s) die hiervoor toestemming is verleend door de leerkracht.