De groepen 3 t/m 8 op SBO Diekmaat in het schooljaar 2018-2019:

groep 3       juf Marlies, juf Jeanine en juf Lisanne

groep 4       juf Kristi en juf Petra

groep 5-6    juf Joyce en juf Petra

groep 6a     juf Mirjam en juf Petra

groep 6b     juf Marjolijn en juf Ineke

groep 7       juf Lisanne en juf Jacqueline

groep 7-8a  juf Janneke en juf Linda

groep 7-8b meneer Johan en juf Janneke

 

Vanwege het naleven van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG privacy wetgeving) worden er geen groepsfoto's, foto's en/of verslagen van activiteiten door leerlingen op de website van SBO Diekmaat geplaatst.

Wat we allemaal in de groep doen, is door ouder(s)/verzorger(s) te lezen op Klasbord! 
Klasbord is niet alleen op je mobiele telefoon te bekijken, maar ook op de computer. Klasbord van een groep is alleen toegangkelijk voor ouder(s)verzorger(s) die hiervoor toestemming is verleend door de leerkracht.