De groepen 3 t/m 8 op SBO Diekmaat in het schooljaar 2019-2020:

groep 3         juf Marlien en juf Jeanine

groep 4         juf Joyce em juf Petra

groep 5         juf Janneke en juf Jacqueline

groep 6a-7a  juf Mirjam en juf Angelique

groep 6b-7b  juf Marjolijn en juf Ineke

groep 7a-8a  juf Petra en juf Linda

groep 7b-8b meneer Jesse

groep 7c-8c meneer Johan en juf Janneke

 

Vanwege het naleven van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG privacy wetgeving) worden er geen groepsfoto's, foto's en/of verslagen van activiteiten door leerlingen op de website van SBO Diekmaat geplaatst.

Wat we allemaal in de groep doen, is door ouder(s)/verzorger(s) te lezen op Klasbord! 
Klasbord is niet alleen op je mobiele telefoon te bekijken, maar ook op de computer. Klasbord van een groep is alleen toegangkelijk voor ouder(s)verzorger(s) die hiervoor toestemming is verleend door de leerkracht.