De groepen 3 t/m 8 op SBO Diekmaat in het schooljaar 2023-2024:

groep 3         juf Julia

groep 4         juf Noelle & meneer Jesper

groep 4-5     juf Simone & juf Joyce

groep 5         juf Wendy

groep 5-6      juf Janneke & juf Marjolijn

groep 6a-7a  juf Petra & juf Lais

groep 6b-7b  meneer Jesse & juf Marjolijn

groep 7a-8a  juf Angelique & juf Linda

groep 7b-8b  juf Marlien & juf Annique

 

Vanwege het naleven van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG privacy wetgeving) worden er geen groepsfoto's, foto's en/of verslagen van activiteiten door leerlingen op de website van SBO Diekmaat geplaatst.

Wat we allemaal in de groep doen, is door ouder(s)/verzorger(s) te lezen op Parro! 
Parro is niet alleen op je mobiele telefoon te bekijken, maar ook op de computer. Parro van een groep is alleen toegangkelijk voor ouder(s)verzorger(s) die hiervoor toestemming is verleend door de leerkracht.