De groepen 3 t/m 8 op SBO Diekmaat in het schooljaar 2022-2023:

groep 3         juf Charlaine en juf Noëlle

groep 4         juf Wendy

groep 4-5      juf Joyce en juf Petra

groep 5         juf Marjolijn en juf Petra

groep 5-6      juf Janneke en juf Jacqueline

groep 6-7      meneer Jesse

groep 7a-8a  juf Julia

groep 7b-8b  juf Angelique en juf Marjolijn 

groep 7c-8c  juf Marlien

 

Vanwege het naleven van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG privacy wetgeving) worden er geen groepsfoto's, foto's en/of verslagen van activiteiten door leerlingen op de website van SBO Diekmaat geplaatst.

Wat we allemaal in de groep doen, is door ouder(s)/verzorger(s) te lezen op Parro! 
Parro is niet alleen op je mobiele telefoon te bekijken, maar ook op de computer. Parro van een groep is alleen toegangkelijk voor ouder(s)verzorger(s) die hiervoor toestemming is verleend door de leerkracht.