Ouders en de Diekmaat

De school is gebaat bij een goed contact met de ouders. Dit contact vindt op diverse momenten en manieren plaats. Leerkrachten stellen dergelijke contacten erg op prijs, uiteraard altijd buiten de lestijden om.
De school heeft een aantal formele en informele momenten per jaar, waarbij de ouders betrokken worden bij de school.

 Formele contacten
 * In september is er een klassikale ouderavond
 * De leerkrachten hebben startgesprekken met alle ouders, in september t/m november
 * In de loop van het schooljaar zijn er 20-minutengesprekken op school, n.a.v. de rapporten; 2x per schooljaar: februari en juni
 * De leerlingen krijgen een rapport met hun prestaties
 * Er zijn kijkochtenden/ -middagen in de tweede helft van het schooljaar
 * Iedere maand wordt er een "Diekpraat" verstuurd met actuele zaken die in die maand plaats vinden
 * Incidenteel worden er brieven mee gegeven aan de leerlingen
 * Op afspraak worden gesprekken met groepsleerkracht, intern begleiding, logopedie, orthopedagoog en directie geregeld

 Informele contacten
* Medewerking van ouders bij Koningsdag, sportdagen, schoolreizen, etc.
* Medewerking van ouders bij hand- en spandiensten (kriebelteam, halversieringscommissie)
* Medewerking van ouders bij lesactiviteiten
* Brengen en halen van kinderen