Nieuws

Aangepast protocol 'Herstart onderwijs onderwijs SBO Diekmaat - Da Vinci Berkelland'

Na 2 weken onderwijs is het protocol 'Herstart onderwijs SBO Diekmaat - Da Vinci Berkelland' op een aantal punten aangepast.

Lees meer

Meer nieuws

Maandag 11 mei gaan we weer beginnen!

Maandag 11 mei gaan de leerlingen van SBO Diekmaat en Da Vinci Berkelland weer volledig (alle dagen van de week) naar scho...

Lees meer

Vakantierooster 2020-2021

Het vakantierooster 2020-2021 is definitief vastgesteld na instemming door de Medezeggenschapsraad SBO Diekmaat herfstvaka...

Lees meer

Studiebijeenkomst kan toch doorgaan, maar dan anders!

Op 24 maart zouden alle leerlingen van SBO Diekmaat en Da Vinci Berkelland een vrije dag hebben in verband met een studieb...

Lees meer

Fred Diks zorgt voor 'lees enthousiasme' op de Diekmaat

Leesplezier is heel belangrijk om te leren lezen. Als je lezen leuk vindt, zul je sneller een boek pakken en lees je vaker.

Lees meer

Kerstviering

Woensdagavond 18 december 2019 hebben de leerlingen, team en ouderraad de Kerstviering gehouden.

Lees meer

Prettige Kerstdagen en een Goed en Gezond 2020!

De leerlingen, ouderraad, MR en het team van SBO Diekmaat wenst u allemaal Prettige Kerstdagen en een Goed en Gezond 2020...

Lees meer

Sinterklaasviering 2019

Op 5 december brachten Sinterklaas en twee Zwarte Pieten een bezoek aan SBO Diekmaat. Een brandweerauto met sirene en zwaa...

Lees meer

Kinderboekenweek 2019

In het kader van het thema 'Reizen' van de Kinderboekenweek in de pers verschenen!

Lees meer

SBO Diekmaat is weer begonnen

Maandag 26 augustus zijn de leerlingen en het team met veel energie en enthousiast het schooljaar 2019-2020 begonnen.

Lees meer