Directeuren onderwijsteams

In het schoolgebouw van SBO Diekmaat is het gezamenlijk kantoor van de directeuren onderwijsteams van de stichting OPONOA (resp. mevr. K. Tankink, dhr. B. Izaks, dhr. T. Wierdsma, dhr. C. van Schaik en dhr. H. Wossink) gevestigd.

Werken in onderwijsteams is een middel om de kwaliteit van het onderwijs verder te versterken. Werken in onderwijsteams betekent dat collega’s van verschillende scholen onderling gaan samenwerken en deskundigheid gaan uitwisselen. Het werken met onderwijsteam versterkt de expertise van de leerkrachten en maakt kleine teams minder kwetsbaar.

Hieronder een overzicht van de onderwijsteams OPONOA.

Onderwijsteam 1:  OBS Noord, OBS Kiezel en Kei, Davinci Berkelland en OBS H.W. Heuvel

Onderwijsteam 2: OBS Op d’n Esch, OBS De Berkel en OBS De Keikamp

Onderwijsteam 3: OBS De Voshaar, OBS De Marke, OBS B. Tormijn en OBS De Hofmaat

Onderwijsteam 4: OBS Kerst Zwart, OBS ’t Palet, OBS De Driesprong,                                                                         OBS Menno ter Braak en OBS G.A. van der Lugt

Onderwijsteam 5: SBO Diekmaat