4 jubilarissen op SBO Diekmaat

Woensdag 18 augustus een feestdag op SBO Diekmaat!

De groepsleerkrachten juf Jacqueline Huethorst, juf Angelique Hogemans en vakleerkracht bewegingsonderwijs juf Jackie van Osta vierden dat zij 25 jaar werkzaam zijn voor de stichting OPONOA. Verder was het 1 augustus 40 jaar geleden dat meneer Hans Wossink startte als leerkracht op de Diekmaatschool. Meneer Hans heeft in die jaren verschillende functies ingevuld: leerkracht, intern begeleider, adjunct-directeur en sinds 2011 is hij de directeur van SBO Diekmaat. De jubilarissen zijn tijdens een geweldige teamdag door de collega's in het zonnetje gezet. 

Naar het overzicht