Rots en Waterlessen zijn weer gestart op SBO Diekmaat

Na de herfstvakantie zijn we weer gestart met de Rots en Waterlessen. Groep 4a en 4b krijgen elke maandagmiddag les in de gymzaal. De andere groepen volgen later in het schooljaar. 

Bij Rots en Water trainen we weerbaarheid. Weerbaar zijn betekent in staat zijn om tegenstand te bieden. En het betekent keuzes te maken. In principe is elk gedrag een keuze waar we meer of minder de baas over zijn. Kinderen laten ontdekken dat hun gedrag een keuze is, ze laten ervaren dat er verschillende keuzes zijn. En dat zij de baas zijn over die keuze, dat is waar weerbaarheidstraining voor kinderen omdraait.

Naar het overzicht