We gaan weer naar school

De zomervakantie zit er op. Maandag 24 augustus heten we alle leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) weer van harte welkom voor het nieuwe schooljaar 2020-2021.

Om het onderwijs op een zo verantwoord mogelijke wijze te kunnen organiseren zal worden gewerkt volgens het recent geactualiseerde protocol 'Onderwijs SBO Diekmaat - Da Vinci Berkelland'. Er zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt, afspraken en noodakelijke maatregelen vastgelegd om de veiligheid en gezondheid zoveel mogelijk te waarborgen. Het uitgangspunt is de veiligheid van de leerlingen, de ouder(s)/verzorger(s), de bezoekers en het personeel.

Klik op de link om het protocol te kunnen lezen.

 

Naar het overzicht