'We gaan weer naar school!'

Maandag 8 februari opent SBO Diekmaat de deuren. Na een periode van 5 weken waarin online afstandsonderwijs is gegeven zijn we blij dat de leerlingen weer naar school mogen.

Het protocol 'herstart onderwijs' is aangepast met daarin beschreven de afspraken en maatregelen die moeten worden opgevolgd vanaf maandag 8 februari. Het uitgangspunt is het onderwijs op een verantwoorde manier te kunnen verzorgen en de risico's van de verspreiding van het COVID-19 virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Klik op de link om het volledige protocol 'Onderwijs op SBO Diekmaat - Da Vinci Berkelland' te kunnen inzien.

 

Naar het overzicht